Ekumenický2. Timoteovi2,12

2. Timoteovi 2:12

ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás;


Verš v kontexte

11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť; 12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás; 13 ak sme ne­ver­ní, on zo­stáva ver­ný, veď ne­môže za­prieť seba samého.

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie;

Evanjelický

12 ak s Ním znášame utr­penie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) za­prieme, aj On za­prie nás.

Ekumenický

12 ak vy­tr­váme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho za­prieme, aj on za­prie nás;

Bible21

12 Jest­li jsme s ním zemře­li, bu­de­me s ním žít. Jestli vy­trvá­me, bu­de­me s ním kralovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček