Roháček2. Timoteovi2,11

2. Timoteovi 2:11

Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť;


Verš v kontexte

10 Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou. 11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť; 12 ak ­spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak za­prieme, aj on nás za­prie;

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Ver­né je slovo: Lebo ak sme spolu zo­mreli, budeme spolu aj žiť;

Evanjelický

11 Ver­ná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť;

Ekumenický

11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť;

Bible21

11 Toto je jis­tá prav­da: