Ekumenický2. Timoteovi2,10

2. Timoteovi 2:10

A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu.


Verš v kontexte

9 pre ktoré znášam utr­penie a do­kon­ca i okovy ako zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané. 10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu. 11 Vierohod­né je toto slovo: Ak sme spolu s ním zo­mreli, spolu s ním budeme aj žiť;

späť na 2. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to ne­siem všet­ko tr­pez­livo pre vy­volených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kris­tu Ježišovi, s večnou slávou.

Evanjelický

10 Pre­to znášam všet­ko kvôli vy­voleným, aby s večnou slávou do­siah­li aj oni zá­chranu, ktorá je v Kris­tovi Ježišovi.

Ekumenický

10 A tak všet­ko znášam pre vy­volených, aby aj oni do­siah­li spásu v Ježišovi Kris­tovi a večnú slávu.

Bible21

10 Pro­to jsem ocho­ten všech­no vy­držet kvů­li vy­vo­leným, aby i oni doš­li spásy a věčné slávy v Kri­stu Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček