Ekumenický2. Tesalonickým2,1

2. Tesalonickým 2:1

Po­kiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia,


Verš v kontexte

1 Po­kiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň. 3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia,

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale vás prosíme, bratia, ohľad­ne príchodu nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho shromaždenia k ne­mu,

Evanjelický

1 A keď je reč o príchode nášho Pána Ježiša Kris­ta a o tom, že sa spoločne zhromaždíme k Ne­mu, prosíme vás, bratia,

Ekumenický

1 Po­kiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia,

Bible21

1 A teď ohledně přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše Krista a naše­ho shro­máždění k ně­mu. Bratři, pro­sí­me vás,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček