Ekumenický2. Tesalonickým2,2

2. Tesalonickým 2:2

nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň.


Verš v kontexte

1 Po­kiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho zhromaždenia sa okolo neho, prosíme vás, bratia, 2 nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň. 3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí na­stať od­pad­nutie od Boha a zjaví sa človek ne­právos­ti, syn za­tratenia,

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 aby ste sa nedali hneď zvik­lať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani lis­tom, ako nami poslaným, ako čo by už bol na­stal deň Kris­tov.

Evanjelický

2 nedaj­te sa tak ľah­ko sk­látiť v pre­svedčení, alebo za­strašiť ani duchom ani slovom ani údaj­ne naším lis­tom, akoby deň Pánov už na­stával.

Ekumenický

2 nedaj­te sa tak ľah­ko vy­viesť z rovnováhy a za­strašiť nijakým duchom ani slovom, ani lis­tom, údaj­ne naším, ako by už bol na­stal Pánov deň.

Bible21

2 nenech­te se tak sna­dno vy­vádět z mí­ry a le­kat, ať už pro­ro­ctvím, kázáním nebo do­pi­sem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček