Ekumenický2. Samuelova5,5

2. Samuelova 5:5

Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, trid­saťt­ri rokov vládol nad celým Iz­raelom a Júdom v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

4 Dávid mal trid­sať rokov, keď sa stal kráľom, a vládol štyrid­sať rokov. 5 Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, trid­saťt­ri rokov vládol nad celým Iz­raelom a Júdom v Jeruzaleme. 6 Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však od­kázali Dávidovi: Sem sa nedos­taneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naz­načiť: Dávid sa sem nedos­tane.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 V Heb­rone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval trid­saťt­ri rokov nad celým Iz­raelom i nad Júdom.

Evanjelický

5 V Cheb­róne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval trid­saťt­ri rokov nad celým Iz­raelom a Júdom.

Ekumenický

5 Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, trid­saťt­ri rokov vládol nad celým Iz­raelom a Júdom v Jeruzaleme.

Bible21

5 Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebro­nu nad Ju­dou a dalších tři­atřicet let kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem i Ju­dou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček