Ekumenický2. Samuelova5,6

2. Samuelova 5:6

Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však od­kázali Dávidovi: Sem sa nedos­taneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naz­načiť: Dávid sa sem nedos­tane.


Verš v kontexte

5 Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, trid­saťt­ri rokov vládol nad celým Iz­raelom a Júdom v Jeruzaleme. 6 Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však od­kázali Dávidovi: Sem sa nedos­taneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naz­načiť: Dávid sa sem nedos­tane. 7 Dávid však dobyl pev­nosť Si­on, to je mes­to Dávidovo.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 A kráľ i jeho mužovia od­išli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a k­torý povedal Dávidovi: Ne­voj­deš sem, iba ak od­strániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubez­pečenos­ti: Nevojde Dávid sem.

Evanjelický

6 Kráľ so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebúsej­com, ktorí bývali v krajine. Oni však po­vedali Dávidovi: Ne­voj­deš sem, veď slepí a chromí ťa zaženú! To malo znamenať: Dávid sem ne­vs­túpi.

Ekumenický

6 Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však od­kázali Dávidovi: Sem sa nedos­taneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naz­načiť: Dávid sa sem nedos­tane.

Bible21

6 Král pak se svý­mi muži vy­táhl na Je­ruzalém, to­tiž na Je­bu­sej­ce, kteří v tom kra­ji byd­le­li. Ti Davi­dovi řek­li: „­Sem se ne­do­staneš – i slep­ci a mrzáci tě odrazí!“ Pro­hlašova­li, že se tam David ne­do­stane.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček