Ekumenický2. Samuelova12,6

2. Samuelova 12:6

Ovcu na­hradí št­vor­násob­ne za to, že spáchal taký skutok a ne­mal zľutovanie.


Verš v kontexte

5 Dávid sa veľmi na­hneval na toho muža a po­vedal Nátanovi: Akože žije Hos­podin, ten muž, čo to urobil, za­sluhuje sm­rť. 6 Ovcu na­hradí št­vor­násob­ne za to, že spáchal taký skutok a ne­mal zľutovanie. 7 Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A ovcu na­hradí št­vor­násob­ne pre­to, že vy­konal takú vec a pre­tože ne­mal ľútos­ti.

Evanjelický

6 Ovečku na­hradí št­vor­násob­ne, pre­tože to spáchal a ne­mal zľutovania.

Ekumenický

6 Ovcu na­hradí št­vor­násob­ne za to, že spáchal taký skutok a ne­mal zľutovanie.

Bible21

6 A tu ovečku za­platí čtyřnásobně – za to, že pro­ve­dl ta­kovou věc a neměl slitování.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček