Ekumenický2. Samuelova12,7

2. Samuelova 12:7

Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la.


Verš v kontexte

6 Ovcu na­hradí št­vor­násob­ne za to, že spáchal taký skutok a ne­mal zľutovanie. 7 Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la. 8 Dal som dom tvoj­ho pána i jeho ženy do tvoj­ho náručia. Dal som ti dom Iz­raela a dom Júdu. Keby to ne­stačilo, ešte k tomu pri­dám.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Na to riekol Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a ja som ťa vy­tr­hol z ruky Sau­lovej.

Evanjelický

7 Nato Nátan po­vedal: Ty si ten muž! Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom, ja som ťa vy­tr­hol z ruky Sau­lovej!

Ekumenický

7 Vtedy po­vedal Nátan Dávidovi: Ty si ten muž! Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som ťa po­mazal za kráľa nad Iz­raelom a vy­slobodil ťa z moci Sau­la.

Bible21

7 „­Ten muž jsi ty!“ ře­kl Nátan Davi­dovi. „Tak praví Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le: Já jsem tě po­mazal za krále nad Iz­rae­lem a já jsem tě vy­svo­bo­dil ze Saulových ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček