Ekumenický2. Petrov3,5

2. Petrov 3:5

Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode.


Verš v kontexte

4 a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia! 5 Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode. 6 Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo zúmysel­ne nech­cú vedieť, že nebesia boly od dáv­na i zem, ktorá z vody a vodou stojí ved­no, slovom Božím,

Evanjelický

5 Skryté im je totiž - lebo tak chcú - že nebesá boli od­dáv­na, aj zem, ktorá z vody a skr­ze vodu po­vs­tala na Božie slovo,

Ekumenický

5 Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode.

Bible21

5 Ta­koví si ne­ch­tějí uvědo­mit, že nebe a země kdy­si dávno vznik­ly Božím slovem z vody a skrze vo­du;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček