Ekumenický2. Petrov3,6

2. Petrov 3:6

Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený.


Verš v kontexte

5 Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode. 6 Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený. 7 To is­té slovo za­chováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bez­božných ľudí.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 pre ktoré to bez­božnos­ti vtehdajší svet, za­topený vodou, za­hynul.

Evanjelický

6 a že nie­kdajší svet, pre nich vodou za­topený, za­hynul.

Ekumenický

6 Vodou bol nie­kdajší svet za­topený a zničený.

Bible21

6 a tou vodou byl teh­dejší svět za­topen a zničen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček