Ekumenický2. Petrov3,4

2. Petrov 3:4

a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia!


Verš v kontexte

3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce, 4 a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia! 5 Tým, čo to tvr­dia, totiž unik­lo, že nebesá boli od­dáv­na a zem na Božie slovo po­vs­tala z vody a spočíva na vode.

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 a hovoriť: Kde je to za­sľúbenie o jeho príchode? Lebo od­kedy po­snuli ot­covia, všet­ko tak tr­vá, od počiat­ku stvorenia.

Evanjelický

4 a po­vedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď od­kedy ot­covia po­mreli, všet­ko tak zo­stáva od počiat­ku stvorenia.

Ekumenický

4 a budú sa po­smievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď od­kedy zo­snuli ot­covia, všet­ko os­táva tak, ako bolo na začiat­ku stvorenia!

Bible21

4 a bu­dou ří­kat: „Co je s tím sli­bem o jeho přícho­du? Ot­cové už zemře­li a všech­no zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček