Ekumenický2. Petrov3,1

2. Petrov 3:1

Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som kar­haním pre­búdzal vaše čis­té mys­lenie,


Verš v kontexte

1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som kar­haním pre­búdzal vaše čis­té mys­lenie, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli. 3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce,

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to lis­toch upomínaním po­vzbudzujem vašu čis­tú myseľ,

Evanjelický

1 Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v oboch na­pomínam, pre­búdzam vašu čis­tú myseľ,

Ekumenický

1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som kar­haním pre­búdzal vaše čis­té mys­lenie,

Bible21

1 Mi­lovaní, píšu vám už druhý do­pis. V obou jsem se vás snažil upo­mínat a burcovat vaši ryzí my­sl,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček