Ekumenický2. Petrov3,2

2. Petrov 3:2

aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli.


Verš v kontexte

1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som kar­haním pre­búdzal vaše čis­té mys­lenie, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli. 3 Vedz­te predovšet­kým, že v posledných dňoch prídu po­smievači, ktorí žijú, ako sa im za­chce,

späť na 2. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na svojich apoštolov pri­kázanie Pána a Spasiteľa

Evanjelický

2 aby ste pamätali na pred­povedané slová svätých prorokov a na pri­kázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zves­tovali vaši apoštolovia.

Ekumenický

2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na to, čo pri­kázal Pán a Spasiteľ a čo vám odo­vzdali apoštoli.

Bible21

2 abys­te pa­ma­tova­li na to, co před­po­vědě­li svatí pro­ro­ci, a na to, co vám skrze vaše apošto­ly přikázal Pán a Spa­si­tel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček