Ekumenický2. Kronická31,14

2. Kronická 31:14

Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary.


Verš v kontexte

13 Jechíel, Azaz­ja, Na­chat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jis­mak­ja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chiz­kiju a pred­staveného Božieho domu Azar­ju do­zor­cami pod vedením Konan­ju a jeho brata Šimeiho. 14 Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary. 15 Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

14 A Kóre syn Jim­nu, Levita, vrát­ny b­rány na východ, bol nad tým, čo dob­rovoľne obetovali Bohu, aby roz­deľoval obeť po­z­dvi­hnutia Hos­podinovu a sväté svätých.

Evanjelický

14 Kóré, syn Jim­nov, levíta, vrát­nik na východ­nej strane, bol nad milodar­mi Božími, aby roz­dával po­z­dvihované dary Hos­podinove a najs­vätejšie dary.

Ekumenický

14 Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary.

Bible21

14 Dob­rovolné dary Bohu byly svěře­ny Ko­re­mu, synu Jimnovu, strážné­mu Východní brá­ny. Ten měl vy­dávat Hos­po­di­novy příděly a sva­tosvaté věci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček