Ekumenický2. Kronická24,9

2. Kronická 24:9

Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš.


Verš v kontexte

8 Na kráľov príkaz zhotovili jed­nu truh­licu a po­stavili ju von­ku pri bráne Hos­podinov­ho domu. 9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš. 10 Všet­ci hod­nos­tári i všetok ľud radi pris­pievali a hádzali peniaze do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

9 A vy­hlásili po Jud­sku a po Jeruzaleme, aby donies­li Hos­podinovi dáv­ku Mojžiša, služob­níka Božieho, uloženú na Iz­raela na púšti.

Evanjelický

9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti.

Ekumenický

9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš.

Bible21

9 V Jud­s­ku i v Je­ruzalémě dali pro­vo­lat, ať všich­ni při­ne­sou daň, kte­rou Boží služebník Mo­jžíš pře­depsal Iz­rae­li na pouš­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček