Ekumenický2. Korintským6,8

2. Korintským 6:8

v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví,


Verš v kontexte

7 v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke, 8 v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví, 9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Cez slávu i po­hanu, cez zlú i dob­rú po­vesť; ako bludári, a p­red­sa pravdiví;

Evanjelický

8 sláve aj po­tupe, zlej i dob­rej po­ves­ti; ako zvod­covia, a pred­sa prav­diví;

Ekumenický

8 v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví,

Bible21

8 se slávou i po­hanou, se špatnou i dobrou po­věstí, jako bludaři, a při­tom prav­do­mluvní,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček