Ekumenický2. Korintským6,9

2. Korintským 6:9

ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti,


Verš v kontexte

8 v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví, 9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti, 10 ako za­rmucovaní, no pred­sa sa radujeme, ako chudob­ní, a pred­sa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič ne­majú, a pred­sa majú všet­ko.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 jako ne­známi, a dob­re známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káz­není, no, nie usmr­covaní;

Evanjelický

9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi; ako umierajúci, a aj­hľa, žijeme; ako kar­haní, a pred­sa ne­umorení;

Ekumenický

9 ako ne­známi, a pred­sa dob­re známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako kar­haní, a pred­sa nie sme vy­daní smr­ti,

Bible21

9 jako ne­známí, a při­tom dobře známí, jako umírající, a hle, ži­je­me, jako tre­staní, smrti však uni­kající,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček