Ekumenický2. Korintským6,7

2. Korintským 6:7

v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke,


Verš v kontexte

6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej lás­ke, 7 v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke, 8 v sláve i po­tupe, v povesti dob­rej i zlej; akoby zvod­covia, a pred­sa prav­diví,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 v slove prav­dy, v moci Božej, zbraňami spraved­livos­ti, pravými aj ľavými.

Evanjelický

7 slove prav­dy, moci Božej, zbroji spravod­livos­ti na­pravo aj naľavo,

Ekumenický

7 v slove prav­dy, v Božej moci; so zbraňami spravod­livos­ti v pravej i ľavej ruke,

Bible21

7 ve slově prav­dy a v Boží mo­ci, s výz­bro­jí sprave­dlnosti na­pravo i nale­vo,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček