Ekumenický2. Korintským6,2

2. Korintským 6:2

Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol.


Verš v kontexte

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo. 2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol. 3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo hovorí: V príhod­ný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti po­mohol. Hľa, teraz je čas práve príhod­ný, hľa, teraz deň spasenia! -,

Evanjelický

2 Veď On hovorí: V čas príhod­ný som ťa vy­slyšal a v deň spasenia som ti po­mohol. Aj­hľa, teraz je čas veľmi príhod­ný; aj­hľa, teraz je deň spasenia!

Ekumenický

2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol.

Bible21

2 Říká přece: „V čas mi­losti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas mi­losti je tu, ten spásný den je teď!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček