Ekumenický2. Korintským6,1

2. Korintským 6:1

Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo.


Verš v kontexte

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo. 2 Veď hovorí: a v deň spásy som ti po­mohol. 3 Ni­komu ničím ne­spôsobujeme po­horšenie, aby táto služba nebola po­tupená,

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A spolu­pracujúc i na­pomíname, aby ste neboli nadar­mo prijali milos­ti Božej -

Evanjelický

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste neb­rali nadar­mo milosť Božiu.

Ekumenický

1 Ako spolu­pracov­níci vás na­pomíname, aby ste Božiu milosť ne­prijímali nadar­mo.

Bible21

1 Jako jeho spo­lu­pracovníci vás však také vy­zývá­me, abys­te ne­pro­marni­li mi­lost, kte­rou vám Bůh dává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček