Ekumenický1. Timoteovi1,7

1. Timoteovi 1:7

Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia.


Verš v kontexte

6 Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia. 8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvr­dia.

Evanjelický

7 chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia.

Ekumenický

7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia.

Bible21

7 Chtě­li by být uči­te­li Záko­na, při­tom ale vůbec ne­chápou, co ří­kají ani na čem trvají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček