Evanjelický1. Timoteovi1,7

1. Timoteovi 1:7

chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia.


Verš v kontexte

6 Od toh­to nie­ktorí zblúdili a ob­rátili sa k darom­ným rečiam; 7 chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia. 8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a chcúc byť učiteľmi zákona, kým nerozumejú, ani čo hovoria ani čo tvr­dia.

Evanjelický

7 chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvr­dia.

Ekumenický

7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia.

Bible21

7 Chtě­li by být uči­te­li Záko­na, při­tom ale vůbec ne­chápou, co ří­kají ani na čem trvají.