Ekumenický1. Timoteovi1,6

1. Timoteovi 1:6

Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam.


Verš v kontexte

5 Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery. 6 Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 od čoho nie­ktorí sťa od cieľa za­blúdili a uchýlili sa k már­nos­loviu

Evanjelický

6 Od toh­to nie­ktorí zblúdili a ob­rátili sa k darom­ným rečiam;

Ekumenický

6 Od nich sa nie­ktorí od­vrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam.

Bible21

6 Něk­teří ale z této ces­ty zblou­di­li a uchý­li­li se k prázdné­mu tlachání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček