Ekumenický1. Timoteovi1,8

1. Timoteovi 1:8

Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,


Verš v kontexte

7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak pre­svedčivo tvr­dia. 8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru, 9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravod­livému, ale pre tých, čo pre­stupujú zákon, pre vzdorovitých, bez­božných a hriešnikov, pre nehaneb­níkov a svetákov, pre ot­cov­rahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov,

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vieme, že zákon je dob­rý, keby ho nie­kto zákon­ne po­užíval,

Evanjelický

8 My však vieme, že zákon je dob­rý, keď ho nie­kto pri­merane po­užíva,

Ekumenický

8 Vieme však, že zákon je dob­rý, ak ho človek po­užíva podľa jeho zámeru,

Bible21

8 Ví­me, že Zákon je dob­rý, pokud se dobře užívá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček