Ekumenický1. Timoteovi1,3

1. Timoteovi 1:3

Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.


Verš v kontexte

2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie. 4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia

Evanjelický

3 Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zo­stal v Efeze a pri­kazoval nie­ktorým nerozširovať iné učenie

Ekumenický

3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.

Bible21

3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček