Bible211. Timoteovi1,3

1. Timoteovi 1:3

Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení.


Verš v kontexte

2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení. 4 Ať už se přestanou za­bývat báje­mi a ne­ko­nečný­mi rodokme­ny, které vedou jen k do­ha­dování namísto na­plňování Božího zámě­ru ve víře.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia

Evanjelický

3 Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zo­stal v Efeze a pri­kazoval nie­ktorým nerozširovať iné učenie

Ekumenický

3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.

Bible21

3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček