Ekumenický1. Timoteovi1,2

1. Timoteovi 1:2

Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.


Verš v kontexte

1 Pavol, apoštol Kris­ta Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Kris­ta Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána. 3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Evanjelický

2 Timote­ovi, svoj­mu pravému synovi vo viere. Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Ekumenický

2 Timotejovi, svoj­mu pravému synovi vo viere: Milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha Otca a od Kris­ta Ježiša, nášho Pána.

Bible21

2 Ti­mo­te­ovi, vlastní­mu synu ve víře: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček