Ekumenický1. Timoteovi1,4

1. Timoteovi 1:4

Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere.


Verš v kontexte

3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie. 4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere. 5 Cieľom takéhoto na­pomínania je lás­ka prameniaca z čistého srd­ca, z dobrého svedomia a úp­rim­nej viery.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere.

Evanjelický

4 a ne­pridŕžať sa bájok ani nekonečných rodok­meňov, ktoré na­pomáhajú skôr hád­ky ako Božie spravovanie spásy z viery,

Ekumenický

4 Nech sa neza­oberajú báj­kami a nekonečnými rodok­meňmi, ktoré vy­volávajú skôr hád­ky a ne­slúžia Božiemu poriad­ku spásy vo viere.

Bible21

4 Ať už se přestanou za­bývat báje­mi a ne­ko­nečný­mi rodokme­ny, které vedou jen k do­ha­dování namísto na­plňování Božího zámě­ru ve víře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček