Ekumenický1. Tesalonickým5,13

1. Tesalonickým 5:13

Nadovšet­ko si ich vážte a miluj­te pre ich dielo. Nažívaj­te medzi sebou v pokoji.


Verš v kontexte

12 Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou pôsobia medzi vami, sú vašimi pred­stavenými v Pánovi a na­pomínajú vás. 13 Nadovšet­ko si ich vážte a miluj­te pre ich dielo. Nažívaj­te medzi sebou v pokoji. 14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 a aby ste ich pre­veľmi milovali pre ich dielo. Maj­te po­koj medzi sebou!

Evanjelický

13 a nadovšet­ko ich miluj­te pre ich prácu. Nažívaj­te v po­koji medzi sebou!

Ekumenický

13 Nadovšet­ko si ich vážte a miluj­te pre ich dielo. Nažívaj­te medzi sebou v pokoji.

Bible21

13 Za to, co dělají, si jich ne­smírně važ­te. Měj­te mezi se­bou pokoj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček