Ekumenický1. Tesalonickým5,14

1. Tesalonickým 5:14

Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví.


Verš v kontexte

13 Nadovšet­ko si ich vážte a miluj­te pre ich dielo. Nažívaj­te medzi sebou v pokoji. 14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví. 15 Hľaďte, aby sa ni­kto ni­komu ne­odp­lácal zlým za zlé, ale vždy sa usiluj­te o dobro medzi sebou i voči všet­kým.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 A prosíme vás, bratia, na­pomínaj­te neriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých a buďte zhovievaví ku všet­kým.

Evanjelický

14 Na­pomíname vás, bratia, učte poriad­ku ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, buďte zhovievaví ku všet­kým.

Ekumenický

14 Na­pomíname vás však, bratia: usmerňuj­te ne­poriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých, voči všet­kým buďte tr­pez­liví.

Bible21

14 Vy­zývá­me vás, bratři, na­po­mínej­te ne­u­kázněné, těš­te malo­my­s­lné, podpo­ruj­te slabé a se vše­mi měj­te trpě­livost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček