Ekumenický1. Tesalonickým3,13

1. Tesalonickým 3:13

Nech po­sil­ní vaše srd­cia, aby ste boli bez úhony vo svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com, keď príde náš Pán Ježiš so všet­kými svojimi svätými. [Amen.]


Verš v kontexte

11 Sám náš Boh a Otec i náš Pán Ježiš nech upravia našu ces­tu k vám! 12 A nech vás Pán zveľadí a obohatí vašou vzájom­nou lás­kou aj takou lás­kou k všetkým, akú máme my k vám. 13 Nech po­sil­ní vaše srd­cia, aby ste boli bez úhony vo svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com, keď príde náš Pán Ježiš so všet­kými svojimi svätými. [Amen.]

späť na 1. Tesalonickým, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 aby upev­nil vaše srd­cia bez­úhon­né v svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com v čas príchodu nášho Pána Ježiša Kris­ta so všet­kými jeho svätými.

Evanjelický

13 a nech vám utvr­dí srd­cia, aby boli bez úhony v svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com, keď náš Pán Ježiš príde so všet­kými svojimi svätými.

Ekumenický

13 Nech po­sil­ní vaše srd­cia, aby ste boli bez úhony vo svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com, keď príde náš Pán Ježiš so všet­kými svojimi svätými. [Amen.]

Bible21

13 Kéž Bůh, náš Otec, po­sílí vaše srd­ce ve sva­tosti, abys­te před ním byli bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše se vše­mi jeho svatý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček