Ekumenický1. Samuelova9,27

1. Samuelova 9:27

Keď došli na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Pošli svoj­ho sluhu pred nás. Ty však po­stoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.


Verš v kontexte

25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche. 26 Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von. 27 Keď došli na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Pošli svoj­ho sluhu pred nás. Ty však po­stoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 A keď pri­chádzali dolu na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Po­vedz sluhovi, aby pošiel pred na­mi. A popošiel. A ty, doložil ešte, po­stoj tu chvíľu, aby som ti ohlásil slovo Božie.

Evanjelický

27 Keď pri­chádzali na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Po­vedz sluhovi, aby šiel vo­pred. A išiel. Ty však za­staň na chvíľu, aby som ti zves­toval Božie slovo.

Ekumenický

27 Keď došli na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Pošli svoj­ho sluhu pred nás. Ty však po­stoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.

Bible21

27 Když se blíži­li k okra­ji měs­ta, Sa­muel Saulovi ře­kl: „Poš­li toho mlá­den­ce napřed.“ Když ode­šel, ře­kl mu: „Za­stav se na chví­li. Us­lyšíš ode mě Boží slovo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček