Ekumenický1. Samuelova9,25

1. Samuelova 9:25

Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche.


Verš v kontexte

24 Kuchár vy­tiahol steh­no i s chvostom a pred­ložil to Sau­lovi. Samuel po­vedal: Po­slúž si tým, čo zo­stalo a jedz. To bolo schované pre teba na túto príležitosť od­vtedy, ako som po­vedal: Po­zval som ľudí. V ten deň jedol Saul so Samuelom. 25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche. 26 Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 A keď sišli s výšiny do mes­ta, hovoril so Sau­lom na po­streší.

Evanjelický

25 Keď zišli z výšiny do mes­ta, rozp­rávali sa so Sau­lom na streche.

Ekumenický

25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche.

Bible21

25 Když po­tom se­stou­pi­li z návrší do měs­ta, Sa­muel ještě se Sau­lem po­hovořil na střešní te­ra­se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček