Ekumenický1. Samuelova9,26

1. Samuelova 9:26

Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von.


Verš v kontexte

25 Keď zo­stúpili z výšiny do mes­ta, zhováral sa Samuel so Sau­lom na streche. 26 Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von. 27 Keď došli na koniec mes­ta, po­vedal Samuel Sau­lovi: Pošli svoj­ho sluhu pred nás. Ty však po­stoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 A vstali skoro ráno. A stalo sa, keď vy­chádzala ran­ná zora, že za­volal Samuel na Sau­la na po­strešie po­vediac: Vstaň, a pre­pus­tím ťa. Vtedy vstal Saul, a vy­šli von obi­dvaja, on i Samuel.

Evanjelický

26 Ráno vstali, keď vy­chádzala ran­ná zora; Samuel za­volal Sau­lovi na streche: Vstaň a pre­pus­tím ťa. Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von.

Ekumenický

26 Včas­ráno za brieždenia za­volal Samuel Sau­lovi na strechu: Vstaň, vy­prevadím ťa. Nato Saul vstal a obaja, on i Samuel, vy­šli von.

Bible21

26 Brzy ráno, ještě za roz­břes­ku, pak Sa­muel na Sau­la na střeše za­vo­lal: „Vstávej, ať se s te­bou rozloučím.“ Saul tedy vstal a spo­lečně se Sa­mue­lem vy­š­li ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček