Ekumenický1. Samuelova9,11

1. Samuelova 9:11

Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc?


Verš v kontexte

10 Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž. 11 Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc? 12 Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď išli svahom hore do mes­ta, našli nejaké dievčatá, ktoré boly vy­šly von brať vodu, a po­vedali im: Či je tu niek­de vidiaci?

Evanjelický

11 Keď vy­stupovali hore svahom do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli na­berať vodu. Po­vedali im: Či je tu videc?

Ekumenický

11 Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc?

Bible21

11 Když pak stou­pa­li na­ho­ru k měs­tu, po­tka­li se s děveč­ka­mi, které vy­šly pro vo­du. „Je tu vidoucí?“ ze­pta­li se jich.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček