Ekumenický1. Samuelova9,10

1. Samuelova 9:10

Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž.


Verš v kontexte

9 Keď kedysi šiel nie­kto z Izraela hľadať Božie roz­hod­nutie, po­užíval výraz: Poďme k vidcovi! Dnešného proroka volali pred­tým videc. 10 Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž. 11 Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc?

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 A Saul riekol svoj­mu sluhovi: Dob­rá je tvoja reč. Poď, ideme. A tak išli do mes­ta, v ktorom bol muž Boží.

Evanjelický

10 Saul po­vedal svoj­mu sluhovi: Dob­re hovoríš. Poďme teda! Išli do mes­ta, v ktorom bol Boží muž.

Ekumenický

10 Saul po­vedal svoj­mu mláden­covi: Dob­re hovoríš, poďme k nemu. Tak prišli do mes­ta, kde býval Boží muž.

Bible21

10 „Dobrá,“ ře­kl Saul své­mu mlá­den­ci, „po­jď­me tedy.“ A tak šli do měs­ta, kde byl Boží muž.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček