Ekumenický1. Samuelova9,12

1. Samuelova 9:12

Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou.


Verš v kontexte

11 Keď vy­stupovali po svahu do mes­ta, stret­li dievčatá, ktoré šli po vodu. Spýtali sa ich: Je tu videc? 12 Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou. 13 Keď voj­dete do mes­ta, musíte ho za­stih­núť prv, než sa odo­berie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on ne­príde. Po­zvaní budú jesť až po­tom, keď on požeh­ná obetu. Len choďte, práve ho za­stih­nete.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

12 A ony im od­povedaly a riek­ly: Je; hľa, hen pred tebou! Ponáhľaj sa teraz, lebo dnes prišiel do mes­ta, pre­tože dnes má ľud bit­nú obeť na výšine.

Evanjelický

12 Ony im od­povedali: Hľa, je pred tebou; ponáhľaj sa, lebo dnes prišiel do mes­ta, pre­tože dnes má ľud obeť na výšine.

Ekumenický

12 Od­povedali im: Áno, je pred tebou. Len sa poponáhľaj, lebo práve dnes prišiel do mes­ta. Dnes má totiž ľud na výšine obetu s hostinou.

Bible21

12 „Ano,“ od­po­věděly jim, „kou­sek před te­bou. Po­spěš si! Přišel dnes do měs­ta, pro­tože li­dé pořádají na návrší obětní hosti­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček