Ekumenický1. Samuelova9,1

1. Samuelova 9:1

Z kmeňa Ben­jamínov­ho po­chádzal is­tý muž menom Kíš. Bol synom Abíela, syna Ceróra, syna Bekórata, syna Afíacha. Ten­to zámožný Ben­jamínovec


Verš v kontexte

1 Z kmeňa Ben­jamínov­ho po­chádzal is­tý muž menom Kíš. Bol synom Abíela, syna Ceróra, syna Bekórata, syna Afíacha. Ten­to zámožný Ben­jamínovec 2 mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu. 3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol nejaký muž z Ben­jamina, ktorému bolo meno Kíš, syn Abiela, syna Cerora, syna Bechorata, syna Afiacha, syna muža Ben­jaminov­ho, udat­ný muž zámožný.

Evanjelický

1 Bol is­tý muž z kmeňa Ben­jamín menom Kíš, syn Abíéla, syna Cerórov­ho, syna Bekórata, syna Afíacha, Ben­jamínec, muž udat­ný.

Ekumenický

1 Z kmeňa Ben­jamínov­ho po­chádzal is­tý muž menom Kíš. Bol synom Abíela, syna Ceróra, syna Bekórata, syna Afíacha. Ten­to zámožný Ben­jamínovec

Bible21

1 Byl je­den muž z Ben­jamí­na, jmenoval se Kíš, syn Abie­le, syna Ce­ro­rova, syna Be­cho­ra­tova, syna Afiachova. Byl to mezi Ben­jamín­ci vy­ni­kající muž.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček