Ekumenický1. Samuelova9,2

1. Samuelova 9:2

mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu.


Verš v kontexte

1 Z kmeňa Ben­jamínov­ho po­chádzal is­tý muž menom Kíš. Bol synom Abíela, syna Ceróra, syna Bekórata, syna Afíacha. Ten­to zámožný Ben­jamínovec 2 mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu. 3 Sau­lov­mu ot­covi Kíšovi sa raz stratili os­lice. Kíš po­vedal synovi Sau­lovi: Vez­mi so sebou nie­ktorého z mládencov a choď tie os­lice po­hľadať.

späť na 1. Samuelova, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten mal syna, ktorému bolo meno Saul, bol to statný mládenec a pek­ného vzhľadu, ani nebolo krás­nejšieho muža medzi syn­mi Iz­raelovými ako on; od svoj­ho pleca hore bol vy­šší od všet­kého ľudu.

Evanjelický

2 Ten mal syna menom Saul, stat­ného a krás­neho mláden­ca; nebolo krajšieho od neho medzi Iz­rael­cami, pre­tože bol o hlavu vy­šší ako všetok ľud.

Ekumenický

2 mal krás­neho a stat­ného syna Sau­la. Ni­kto z Izraelitov sa mu v kráse ne­vyrov­nal, každého totiž pre­vyšoval o hlavu.

Bible21

2 Ten měl syna jménem Saul, mlá­den­ce tak pěkného, že mezi syny Iz­rae­le ne­bylo pěknějšího. O hlavu převy­šoval všech­ny ostatní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček