Ekumenický1. Samuelova1,20

1. Samuelova 1:20

Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina.


Verš v kontexte

19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul. 20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina. 21 Keď El­kána od­išiel s celou rodinou, aby Hos­podinovi priniesol výročnú obetu a spl­nil svoj sľub,

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila.

Evanjelický

20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo po­vedala: Vy­prosila som ho od Hos­podina.

Ekumenický

20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina.

Bible21

20 Než se rok s rokem sešel, Hana poča­la a po­ro­di­la sy­na. Dala mu jméno Sa­muel, Vy­s­lyšel Bůh, ne­boť řek­la: „Vypro­si­la jsem ho od Hospodina.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček