Ekumenický1. Samuelova1,19

1. Samuelova 1:19

Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.


Verš v kontexte

18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú. 19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul. 20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu.

Evanjelický

19 Včas­ráno vstali, po­klonili sa pred Hos­podinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.

Ekumenický

19 Včas­ráno vstali, vzdali Hos­podinovi poc­tu a vrátili sa domov do Rámy. Po­tom El­kána po­znal svoju ženu Annu a Hos­podin sa na ňu roz­pomenul.

Bible21

19 Časně ráno vsta­li, a když se poklo­ni­li Hos­po­di­nu, vy­da­li se zpátky do­mů do Rámy. Elká­na se pak se svou ženou Hanou mi­loval a Hos­po­din na ni ne­za­po­mněl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček