Roháček1. Samuelova1,20

1. Samuelova 1:20

A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila.


Verš v kontexte

19 Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu. 20 A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila. 21 A človek El­kána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať Hos­podinovi každoročnú obeť bit­nú a s­pl­niť svoj sľub.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a na­zvala jeho meno Samuel, lebo riekla: Od Hos­podina som ho vy­prosila.

Evanjelický

20 Po určitom čase počala, porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo po­vedala: Vy­prosila som ho od Hos­podina.

Ekumenický

20 Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Po­vedala totiž: Vy­prosila som si ho od Hos­podina.

Bible21

20 Než se rok s rokem sešel, Hana poča­la a po­ro­di­la sy­na. Dala mu jméno Sa­muel, Vy­s­lyšel Bůh, ne­boť řek­la: „Vypro­si­la jsem ho od Hospodina.“