Ekumenický1. Petrov3,22

1. Petrov 3:22

ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.


Verš v kontexte

20 Oni kedysi veriť nech­celi, keď Božia zhovievavosť vy­čkávala za dní No­acha, kým sa staval koráb, v ktorom sa za­chránili z vody iba nie­koľkí, cel­kovo osem ľudí. 21 To je predob­raz krs­tu, ktorý teraz za­chraňuje aj vás, nie však ob­mytím teles­nej nečis­toty, ale pros­bou k Bohu o dobré svedomie na zá­klade vzkriesenia Ježiša Kris­ta, 22 ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli pod­riadení an­jeli, vr­ch­nos­ti a moci.

Evanjelický

22 ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a pod­daní sú Mu an­jeli, moc­nos­ti a moci.

Ekumenický

22 ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.

Bible21

22 který ode­šel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu pod­dáni an­dělé, vlá­dy i mo­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček