Bible211. Petr3,22

1. Petr 3:22

který ode­šel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu pod­dáni an­dělé, vlá­dy i mo­ci.


Verš v kontexte

20 těm, kteří kdy­si za No­emových dnů ne­ch­tě­li upo­s­lech­nout, za­tím­co Bůh trpě­livě če­kal, než se po­staví ar­cha, v níž se skrze vodu za­chráni­lo jen něko­lik (to­tiž osm) duší. 21 Na­plněním to­ho­to předob­ra­zu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí těles­né špí­ny, ale o závazek dob­rého svědo­mí před Bo­hem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22 který ode­šel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu pod­dáni an­dělé, vlá­dy i mo­ci.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli pod­riadení an­jeli, vr­ch­nos­ti a moci.

Evanjelický

22 ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a pod­daní sú Mu an­jeli, moc­nos­ti a moci.

Ekumenický

22 ktorý po svojom od­chode do neba je po Božej pravici a pod­manil si an­jelov, vlády, moc­nos­ti a sily.

Bible21

22 který ode­šel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu pod­dáni an­dělé, vlá­dy i mo­ci.

Bible211. Petr3,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček