Ekumenický1. Kronická9,2

1. Kronická 9:2

Pr­vými usad­lík­mi, čo bývali na svojom vlast­níc­tve vo svojich mes­tách, boli nie­ktorí Iz­raeliti, kňazi, leviti a chrámoví ne­voľníci.


Verš v kontexte

1 Všet­ci Iz­raeliti sa dali za­písať do rodového zo­znamu a do­stali sa do Knihy iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť ich od­vliek­li do Babylonu. 2 Pr­vými usad­lík­mi, čo bývali na svojom vlast­níc­tve vo svojich mes­tách, boli nie­ktorí Iz­raeliti, kňazi, leviti a chrámoví ne­voľníci. 3 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí Júdov­ci, Ben­jamínov­ci, Ef­rajimov­ci a Menašše­ov­ci:

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 A tí pr­ví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mes­tách, to bol Iz­rael, kňazi, Levitovia a Ne­tinej­ci.

Evanjelický

2 Pr­vot­ní obyvatelia, ktorí bývali vo svojom vlast­níc­tve, vo svojich mes­tách, boli: Iz­rael­ci, kňazi, levíti a chrámoví ne­voľníci.

Ekumenický

2 Pr­vými usad­lík­mi, čo bývali na svojom vlast­níc­tve vo svojich mes­tách, boli nie­ktorí Iz­raeliti, kňazi, leviti a chrámoví ne­voľníci.

Bible21

2 Nejprve se Iz­rael­ci, kněží, levi­té a chrá­moví sluhové vrá­ti­li byd­let do svých původních měst.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček