Ekumenický1. Kronická9,1

1. Kronická 9:1

Všet­ci Iz­raeliti sa dali za­písať do rodového zo­znamu a do­stali sa do Knihy iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť ich od­vliek­li do Babylonu.


Verš v kontexte

1 Všet­ci Iz­raeliti sa dali za­písať do rodového zo­znamu a do­stali sa do Knihy iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť ich od­vliek­li do Babylonu. 2 Pr­vými usad­lík­mi, čo bývali na svojom vlast­níc­tve vo svojich mes­tách, boli nie­ktorí Iz­raeliti, kňazi, leviti a chrámoví ne­voľníci. 3 V Jeruzaleme bývali nie­ktorí Júdov­ci, Ben­jamínov­ci, Ef­rajimov­ci a Menašše­ov­ci:

späť na 1. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak bol popísaný celý Iz­rael podľa rodu, a hľa, boli za­písaní do knihy kráľov Iz­raelových. A Júda bol pre­stehovaný do Babylona pre svoje pre­stúpenie.

Evanjelický

1 Všet­ci Iz­rael­ci boli za­značení do rodového zo­znamu, a hľa, za­písaní sú v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť boli od­vlečení do Babylonie.

Ekumenický

1 Všet­ci Iz­raeliti sa dali za­písať do rodového zo­znamu a do­stali sa do Knihy iz­rael­ských a jud­ských kráľov. Pre svoju ne­ver­nosť ich od­vliek­li do Babylonu.

Bible21

1 Tak byli všich­ni Iz­rael­ci za­hrnu­ti do rodových se­z­namů, které jsou za­psá­ny v Knize iz­rael­ských a jud­ských králů. Za svo­ji ne­věrnost pak byli vy­stěhováni do Babylo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček