Ekumenický1. Korintským14,27

1. Korintským 14:27

Ak nie­kto hovorí jazyk­mi, nech sú to dvaja alebo nanaj­výš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vy­svetľuje.


Verš v kontexte

26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválo­spev, učenie, zjavenie, hovorenie jazyk­mi či ich vý­klad; to všet­ko nech je na budovanie. 27 Ak nie­kto hovorí jazyk­mi, nech sú to dvaja alebo nanaj­výš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vy­svetľuje. 28 Ale ak by ne­mal kto vy­svetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 Buď že hovorí nie­kto jazykom, po dvoch alebo naj­viac traja a jeden po druhom, a jeden nech vy­kladá.

Evanjelický

27 Keď nie­kto hovorí jazykom, nech sú to dvaja alebo naj­viac traja, a to po jed­nom, a jeden nech vy­kladá.

Ekumenický

27 Ak nie­kto hovorí jazyk­mi, nech sú to dvaja alebo nanaj­výš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vy­svetľuje.

Bible21

27 Chce-li někdo mlu­vit v jazycích, ať mluví po­stupně dva nebo nej­výše tři a někdo ať vy­kládá;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček