Ekumenický1. Korintským14,26

1. Korintským 14:26

Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválo­spev, učenie, zjavenie, hovorenie jazyk­mi či ich vý­klad; to všet­ko nech je na budovanie.


Verš v kontexte

25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami! 26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválo­spev, učenie, zjavenie, hovorenie jazyk­mi či ich vý­klad; to všet­ko nech je na budovanie. 27 Ak nie­kto hovorí jazyk­mi, nech sú to dvaja alebo nanaj­výš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vy­svetľuje.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 Tak čo tedy robiť, bratia? Keď sa schádzate, každý z vás má žalm, má učenie, má zjavenie, má jazyk, má vý­klad - všet­ko nech je na vzdelanie.

Evanjelický

26 Tak čo, bratia? Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo: žalm, po­učenie, zjavenie, reč jazyk­mi, (jej) vý­klad - to všet­ko nech vzdeláva.

Ekumenický

26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválo­spev, učenie, zjavenie, hovorenie jazyk­mi či ich vý­klad; to všet­ko nech je na budovanie.

Bible21

26 Co s tím, bratři? Když se schází­te, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vy­učování, někdo zje­vení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všech­no děje k vzájemné­mu po­sílení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček