Ekumenický1. Korintským14,28

1. Korintským 14:28

Ale ak by ne­mal kto vy­svetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu.


Verš v kontexte

27 Ak nie­kto hovorí jazyk­mi, nech sú to dvaja alebo nanaj­výš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vy­svetľuje. 28 Ale ak by ne­mal kto vy­svetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. 29 No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a os­tat­ní nech to po­súdia.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

28 A keby nebolo vy­kladača, nech mlčí v sbore, a nech hovorí sám sebe a Bohu.

Evanjelický

28 Ale ak ne­má kto vy­svetľovať, nech radšej mlčia v cir­kev­nom zhromaždení; prav­da, sebe a Bohu nech hovoria.

Ekumenický

28 Ale ak by ne­mal kto vy­svetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu.

Bible21

28 když tam ale ne­bu­de, kdo by to vy­kládal, pak ať ve shro­máždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček